Projekty

Syrenka1 (1)

Rok 2014 to pierwszy rok realizacji wspólnego z Biurem Sportu i Rekreacji M. St. Warszawy projektu pt. ”Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”. W ramach projektu każdy z początkujących zawodników klubu miał możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach w wymiarze 1.5 godzinytygodniowo prowadzonych przez instruktorów Caissy. Zawodnicy średniozaawansowani i zaawansowani mieli zapewnione 2 dodatkowe terminy po 1,5 godz. w ciągu tygodnia. Dodatkowe zajęcia zostały sfinansowane przez Urząd Miasta Warszawa, który przydzielił klubowi dotacje w wymiarze 109778 zł. Dodatkowe zajęcia w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia poziomu zawodników Caissy: ok. 1/3 zawodników udało się podwyższyć w roku 2014 posiadaną kategorię szachową (zapraszamy do odwiedzenia rubryki osiągnięcia/zdobyte kategorie w 2014 roku). Mamy nadzieję na dalsza pomyślną współpracę z BSiR M. St.Warszawa.

W roku 2015 UKS Caissa Warszawa uzyskał dotacje na szkolenie w wysokości 27667 zł. Niestety w tym roku nastąpiły zmiany co do zasad dofinansowania szachów. BSIR M. St. Warszawa nie współfinansuje już drugiego i trzeciego terminu. Wspólny z klubem projekt obejmuje dofinansowanie jednego terminu zajęć tygodniowo.

W roku 2017 UKS Caissa uzyskał dotacje na szkolenie w wysokości 26295 zł. Zgodnie z projektem uzgodnionym z Biurem Sportu i Turystyki M. St. Warszawy środki zostały przeznaczone na wynajem obiektów użytkowanych przez klub, zakup sprzętu (projektory 2 szt., ekran, szachownice 12 szt.), obsługę finansowo-księgową. Niestety, niski wymiar dofinansowania, coraz większa ilość dokumentów i obowiązków związanych z pozyskaniem, rozliczeniem i obsługą projektu, poskutkowała decyzją Zarządu Klubu o zakończeniu współpracy z BSiR i nieubieganie się o dofinansowanie szkoleń w kolejnym 2018 roku.

W roku 2019 w wyniku uproszczenia procedur związanych ze sporządzeniem wniosku i rozliczaniem projektu (całkowite przejście na wersję elektroniczną), Zarząd Klubu podjął decyzję o pozyskanie dodatkowych środków w ramach projektu Biuro Sportu i Rekreacji U.M. St. Warszawy na szkolenie zawodników. Przyznane środki w wysokości 35186 zł. zostały przeznaczone na wynajem częsci pomieszczeń wynajmowanych przez klub (łączny koszt najmu wszystkich użytkowanych przez klub obiektów wynosi  ok. 41000 zł rocznie), nieznaczne dofinansowanie instruktorów i część obsługi finanoso-księgowej w roku 2019.

W roku 2020 UKS Caissa kontynuował pomyślną współoracę z Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu M. St. Warszawy. W roku 2020 klub uzyskał dofinansowanie na szkolenia w wysokości 53452 zł. Większość środków Zarząd Klubu zgodnie z zaakceptowanym przez BSiR projektem przeznaczył na wynajem sal użytkowanych do prowadzenia zajęć. oraz, w dalszej kolejności, na wynagrodzenie kadry prowadzącej zajęcia i obsługę finansowo-księgową projektu.

W roku 2021 na podstawie tradycyjne współpracy UKS Caissa uzyskał 27 835 zł dofinansowania na szkolenia. Srodki zostały wykorzystane na wynajem sal i dofinansowanie wynagrodzenia szkoleniowców.

W roku 2022 zgodnie z projektem współpracy z BSiR klub pozyskał dofinansowanie na szkolenia zawodników w wysokości 31993 zł. Środki zostały wykorzystane na wynaem sal do treningów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *