Planowane turnieje

Warszawska Olimpiada Młodzieży 2020 Szachy klasyczne

Od Środa 22 Lipiec 2020 –  09:00
Do Czwartek 23 Lipiec 2020 – 17:00
 Odsłon : 190 Utworzył rkrolikowski

 Komunikat WOM 2020 Szachy klasyczne i szybkie

1. Organizator: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckiem Związkiem Szachowym.

2. Finansowanie: Warszawska Olimpiada Młodzieży finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

3. Cel turnieju: propagowanie królewskiej gry wśród dzieci i młodzieży;
coroczne współzawodnictwo, umożliwiające dokonywanie analizy pracy w poszczególnych klubach i dzielnicach Warszawy.

4. Dyrektor Turnieju: Robert Krasiewicz, Prezes Mazowieckiego Związku Szachowego.

5. Sędzia główny: FA Ryszard Królikowski

6. Termin i miejsce: Warszawa-Praga, Mała Warszawa, ul. Otwocka 14,
22-23 lipca 2020 – szachy klasyczne
24 lipca 2020 – szachy szybkie

Szczegółowy harmonogram WOM:

22 lipca 2020 r. – WOM w szachach klasycznych (rundy I – IV w godz. 10:00 – 18:00)

23 lipca 2020 r. – WOM w szachach klasycznych (rundy V – VII w godz. 10:00 – 16:00)

Rundy będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedzającej.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę w szachach klasycznych wynosi 15 minut.

24 lipca 2020 r. – WOM w szachach szybkich (rundy: I -VII w godz. 11:00 – 17:00)

Rundy będą się rozpoczynać bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedzającej.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę w szachach szybkich wynosi 5 minut.

Bezpośrednio po ostatniej rundzie nastąpi ceremonia zakończenia WOM w szachach klasycznych (23.07) – w szachach szybkich (24. 07) i wręczenie medali oraz dyplomów laureatom WOM.

7. Warunki uczestnictwa:

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy klubów zarejestrowanych na terenie m.st. Warszawy.

Klub reprezentowany przez zawodnika nie może zalegać z opłatami członkowskimi wynikającymi z KOF PZSzach za rok poprzedzający (2019).

Każdy zawodnik uczestniczący w WOM musi posiadać licencję sportową PZSzach.

Osoby, które nie posiadają licencji, mogą składać wnioski o przyznanie licencji do Mazowieckiego Związku Szachowegow nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 roku.

W dniu 21 lipca 2020 roku ogłoszona zostanie końcowa lista startowa zawodników WOM 2020 na stronach programu Chessarbiter poszczególnych grup turniejowych.

Rozgrywki prowadzone będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących grupach wiekowych:

I – Mistrzostwa Warszawy Dzieci – dzieci do 7 lat (urodzeni w 2013 r. i młodsi – tylko szachy szybkie).

II – Mistrzostwa Warszawy Młodzików – dzieci w wieku 8-10 lat (urodzeni w roku 2012, w 2011 oraz 2010)

III – Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych – juniorzy w wieku 11-12 lat (urodzeni w 2009 r. i 2008 r.).

IV – Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych – juniorzy w wieku 13-14 (urodzeni w 2007 r. i 2006 r.).

V – Mistrzostwa Warszawy Juniorów – juniorzy w wieku 15-18 lat (urodzeni w latach 2005, 2004, 2003 i 2002)

Uczestnictwo w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży jest bezpłatne.

Zapisy do WOM przyjmowane będą poprzez formularze zgłoszeń na stronach programu chessarbiter – w razie problemów pod adresem mailowym: r.krolikowski@pzszach.pl do dnia 20.07.2020 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu. Lista zgłoszonych do zawodów i ewentualne uwagi będą publikowane na bieżąco przez sędziego WOM. UWAGA! Termin zgłoszeń wynika z konieczności zabezpieczenia konkretnej ilości sprzętu, stołów, krzeseł do przygotowania sali. Prosimy o uszanowanie starań organizatorów i podanego, nieprzekraczalnego terminu zgłoszeń.

Ewentualną rezygnację z udziału w WOM (dotyczy zawodników, którzy wprawdzie zgłosili się do WOM, ale nie będą mogli wziąć udziału w zawodach) należy przesłać na adres email: r.krolikowski@pzszach.pl tak szybko, jak to tylko jest możliwe lub zgłosić sędziemu (Ryszard Królikowski: 501 493 797 – tylko sms!). Zawodnik nieobecny nie punktuje w żadnych klasyfikacjach, ale partie nie grane (walkowery) nie są liczone do rankingu (kategorii). Kojarzenia pierwszej rundy będą opublikowane 15 minut przed rundą i od tego momentu nie będą zmieniane. Nie potwierdzamy obecności – zawodnicy zgłoszeni w terminie i nie wycofani jw. będą kojarzeni do pierwszej rundy.

8. System rozgrywek:

Szachy klasyczne: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika.

Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

W turnieju szachów klasycznych istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowej V, IV, III i II oraz normy na I kategorię kobiecą. Obowiązuje zapis partii (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).

Szachy szybkie: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika.

Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

W przypadku małej liczby zawodników w grupie dopuszcza się rozegranie turnieju systemem kołowym.

9. Przepisy gry: Obowiązują opublikowane przepisy FIDE.

10. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

– ilość zdobytych punktów

– punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku

– pełna punktacja Buchholza

– liczba zwycięstw

– progresja

– bezpośredni pojedynek

– losowanie lub dogrywka

W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:

– ilość zdobytych punktów

– system Bergera

– system Koya

– bezpośredni pojedynek

– liczba zwycięstw

– losowanie lub dogrywka

11. Punktacja klubowa WOM:

Podczas WOM prowadzona będzie punktacja zawodników i klubów.

Zawodnik, który nie ukończy zawodów, nie jest uwzględniany w punktacji klubowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.